Archive | Omvärld

Hur deprimerad är egentligen USA?

Olyckskorparna kraxar allt högre om att USA är på väg in i en ny depression. Inte som ”den lilla 2008” utan liknande den på 30-talet. Kanske  redan i slutet av detta år…

Richard Duncan som skrivit många böcker och varnat för bland annat detta, får ett allt större mediautrymme. Kanske ett tecken att det nu börjar närma sig.

Duncan påpekar att de amerikanska hushållen har ökat sina lån under 40 års tid, och att det snart inte går att låna mer. Effekten när hushållen inte längre kan ta lån för att konsumera (och dessutom måste börja betala av på befintliga) är att det snabbt blir en nedåtgående spiral i ekonomin.

Dvs lägre efterfrågan (mindre konsumtion) -> färre jobb (uppsägningar) -> större arbetslöshet (mindre pengar att konsumera) -> lägre efterfrågan (ännu mindre konsumtion) -> färre jobb (ännu fler uppsägningar) osv.

En avmattning kan snabbt bli en recession som sedan blir en depression.

För att få in rätt ”depressions stämning” så kan du se följande video som jag hittade på YouTube ;)

USA kan försöka lindra fallet i ekonomin genom att öka de offentliga utgifterna för att kompensera för den minskade privata konsumtionen. Det skulle dock innebära stora statliga underskott, som då måste finansieras genom att staten lånar ännu mer pengar. Det har varit Japans strategi de senaste 20 åren, och med facit i hand så har det inte varit en så vinnande strategi. Japan har haft en låg tillväxt i sin ekonomi och har idag en statsskuld på hela 250% av BNP.

Om en depression blir verklighet i USA så är det naivt att tro att vi sitter säkert här hemma. Våra stora exportföretag som riktar sig mot konsumentmarknaden (exempelvis Electrolux) har en stor del av sin försäljning i USA. Så när efterfrågan minskar så kommer deras försäljning att minska, som sedan får en effekt på underleverantörerna, som i sin tur får en effekt…Ja, ni fattar. Det blir katten på råttan, råttan på repet…

När världens största ekonomi går på knäna så kommer det att bli en dominoeffekt i resten av världen som är mycket svår att överblicka. Och någonstans i kedjan så kommer vi att påverkas allihopa. Kanske genom uppsägningar, lägre reallöner eller varför inte lägre pensioner (då stora delar av vårt pensionssystem är knutet till börsen).

Vi lever i en intressant global värld, om än lite för spännande…

PS/ Jag har börjat förbereda min ekonomi för om någonting skulle hända. Har du? /DS

Print Friendly
0

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes