Krångla inte till det, gör en enkel privat kostnadsbudget

Ser man sig runtomkring så finns det massor av avancerade program och uppställningar hur man kan göra en privat kostnadsbudget. Resultatet? Att det ofta inte blir någon budget alls…

Prova att använda en rak och enkel kostnadsbudget för din privatekonomi istället. Den är enkel att skapa, och enkel att följa upp.

Gör så här:

Mall kostnadsbudgetSkapa ett kalkylblad för din kostnadsbudget

Skapa ett enkelt kalkylblad (eller använd mallen i slutet på artikeln) med utgifterna lodrätt och månaderna vågrätt.

Använd bara fasta kostnader

Fasta kostnader är de kostnader som är svårast att påverka, dvs hyran, lånen, bilen, försäkringar m.m. De ska betalas oavsett vad inkomsten är. Med en kostnadsbudget så blir det enkelt att se hur mycket du har över varje månad (din lön minus fasta kostnader), som kan använda för dina övriga utgifter (ex kläder, prylar, nöjen, resor m.m.).

Genom att synliggöra din fasta kostnader på det här sättet, så får du även en klar och tydlig bild om hur olika beslut du gör påverkar dina fasta kostnader. Tex en ny bil, bättre el-avtal m.m.

Förra årets siffror är en bra start

Fasta kostnader är enkla att använda i en budget. Se bara vad du betalade förra året, och vilken månad som räkningen kom. Krångla inte till det.

Avsätt samma belopp varje månad

Dela upp dina totala fasta kostnader för året i 12 lika stora delar. Betala in en av delarna varje månad till ditt räkningskonto. Då slipper du problemet att hantera månader med betydligt högre utgifter (många räkningar betalas kvartalsvis, och har en tendens att klumpa ihop sig till monstermånader). Se bara till att du har en liten buffert på kontot när du börjar, om du inom kort har en månad med mycket räkningar.

Följ upp, och justera varje månad

Genom att varje månad skriva in de verkliga kostnaderna i budgeten, så ser du enkelt om du behöver justera det månatliga beloppet. Det gör även att nästa års budget blir ännu lättare att göra, dvs du tar bara det här årets verkliga siffror som nästa års budget.

Jag har använt den här typen av budgetering de sista fem åren, och tycker att det har fungerat alldeles utmärkt för mina behov.

Print Friendly

,

No comments yet.

Kommentera

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes