Se dig själv som ett litet företag. Upprätta en privat balansräkning varje år.

Alla företag ska enligt svensk lag upprätta en balansräkning en gång per år. De ska värdera sina tillgångar. Ta upp alla sina skulder, och räkna ut hur mycket eget kapital de har (tillgångar minus skulder). Förutom att det är ett lagkrav, så ger balansräkningen en bra ögonblicksbild hur företaget mår rent ekonomiskt.

Varför inte göra samma sak på en privatekonomi?

 

Exempel privat balansräkningTillgångar

De privata tillgångarna ställs upp i balansräkningen utifrån hur lätta de är att omvandla till rena kontanter.

Likvida medel (några timmar)
De pengar som jag kommer åt direkt. Det vill säga mina kontanter och bankkonton.

Korta placeringar (några dagar)
Är mina tillgångar som jag kan omsätta till pengar inom någon dag eller två. Det kan vara fonder, aktier eller om jag har fysiskt guld/silver (mynt eller tackor).

Maskiner och inventarier (någon månad)
Har jag någon bil, båt, husvagn, släpvagn, skoter eller motorcykel? Dessa typer av ”mobila fysiska tillgångar” går att avyttra, och omvandla till rena pengar inom någon månad.

OBS! Saker som en platt-TV, ett nytt kök eller möbler tas inte upp som en tillgång i en balansräkning.

Anläggningstillgångar (några månader)
Har jag någon villa, radhus, bostadsrätt, fjällstuga eller andelslägenhet? Dessa fasta tillgångar går att omvandla till pengar, men det kan ta något längre tid. Ska jag sälja min bostad så måste jag tex samtidigt hitta någon annanstans att bo. När anläggningstillgångarna ska värderas så är det enklast att ta aktuellt marknadsvärde (inga glädjesiffror), vid tillfället när du upprättar din balansräkning.

Långsiktiga placeringar (några år)
Här återfinns värden som är relaterade till om jag äger några verksamheter. Det kan vara ett företag, skog eller en hyresfastighet. Alla dessa är verksamheter som ”själva” upprättar en balansräkning varje år. Det enklaste sättet att värdera dessa är att använda det egna kapitalet (mina pengar), i respektive verksamhet.

Skulder

Kortfristiga skulder (några års avbetalning)
Dessa är de skulder som jag ska betala av inom några år. De flesta är kopplade till konsumtion (och ja! bilar, båtar m.m. är konsumtion). Här lägger jag in om jag har några skulder på kreditkorten, avbetalningsskulder, blanco lån, lån på bilen eller andra typer av kortare lån.

Långfristiga skulder (längre än 5 års avbetalning)
Det här är skulder som har en längre avbetalningsplan än 5 år. De vanligaste långfristiga skulderna är de som sitter ihop med köp av anläggningstillgångar (villa, bostadsrätt, fjällstuga m.m.) eller med studier (studielån).

Eget kapital

När jag räknat ihop alla tillgångarna och drar i från alla mina skulder, så får jag fram mitt eget kapital. Med andra ord ”mitt totala ekonomiska värde” vid en viss tidpunkt.

 

Hur använder jag min privata balansräkning?

För att sätta upp mål, och följa upp

En privat balansräkning gör det enkelt att sätta upp mål, och sedan följa upp dem. Lämpliga mål är hur mycket likvider jag alltid ska ha, hur mycket jag ska ha i korta placeringar, lån, eget kapital etc.

Nyckeltal för att se hur sårbar den privata ekonomin är

Precis som för ett bolag kan man använda olika nyckeltal för sin privata balansräkning. Det är som att ta tempen på sina privata finanser. Frisk, eller febersjuk?

Likviditet (min kortsiktig betalningsförmåga)

Formel: (Likvida medel + Korta placeringar) / fasta kostnader

Ett bra mått för att se hur känslig min ekonomi är för störningar. Måttet visar hur många månader  jag skulle klara av att betala mina fasta kostnader om jag inte hade någon inkomst. I exemplet ovan så skulle måttet vara 8,3 månader (20+105 genom 15) om den fiktiva personen har 15 000kr i fasta kostnader varje månad.

Soliditet (min långsiktig betalningsförmåga)

Formel: Eget kapital / Totala tillgångar

Är ett mått på hur stor andel av mina tillgångar jag faktiskt äger (resten äger ju indirekt de som lånat ut pengar till mig). Måttet soliditet visar hur tålig min ekonomi är för stora svängningar på marknaden (husmarknaden, börsen, ränteläget m.m.) som påverkar värdet på mina tillgångar. I exemplet ovan så skulle soliditeten vara 25% (452/1800).

Jag har använt en privat balansräkning under två års tid, och har stor nytta av den.

Prova. Det är en liten aha-upplevelse…

Print Friendly

, , , ,

No comments yet.

Kommentera

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes