Vi föds som original, men dör ofta som bleka kopior

De flesta barn är spontana och säger vad de har på hjärtat, ibland så att omgivningen nästan hoppar till. När barnet sedan börjar skolan så formas de i vad som är rätt och fel. Att det finns ett rätt svar(längst bak i boken), och att fråga andra är att fuska. Barn som inte passar in benämns gärna med en bokstavskombination av samhället. För var och en ska kunna kategoriseras och placeras i ett fack, för det tycker samhället är bra.

Det budskap som trummas in är att utbildning är bra för då får man ett bra jobb. Mattematik får de lära sig i skolan, men pengar pratas det aldrig om under hela skoltiden. För pengar pratar man inte om i samhället. Har de ”tur”(läs väljer en ekonomisk utbildning) så får de lära sig att sköta om andras pengar (bokföring) och se till att staten får rätt betalt (deklarationen).

Nästa steg i ”utvecklingen” kommer när de ska börja arbeta. Här är tiden viktig. Ju mer de arbetar (i tid) desto duktigare är de. De får också veta att hårt arbete lönar sig. Eftersom de lever i ett protestantisk samhälle där framtiden är mycket viktig, så får de även tidigt lära sig att pensionsspara är bra. Om de jobbar riktigt hårt hela livet så kommer det att få en bra pension och bli lyckliga. Tycker de annorlunda så är omgivningen snabbt framme och ”snällt” påpekar vad som är ”rätt”, eftersom vi lever i ett samhälle som är starkt präglat av vad som är rätt och fel, mittemellan existerar inte.

Skulle inte detta räcka till så har samhället några extra små knep att ta till för att få tillbaka dem i fållan. De får avdrag (en liten rabatt..) på skatten om de väljer att vara med i facket eller  ”tänker på framtiden” och pensionssparar lite extra. Att de äger sitt eget hus tycker samhället är bra, därför premieras även detta med lite extra avdrag på skatten. De får gärna byta hus, men blir huset för stort så är det inte bra och då måste de bestraffas(mer skatt). För i samhället så ska alla bo i hus som är ungefär lika stora. De får gärna hyra ut en del av sitt hus, men inte en för stor del för det tycker inte samhället inte är bra(mer skatt).

Deklarationen är mycket viktig och samhället förväntar sig att de ska kunna alla skattereglerna så att korrekta deklarationer lämnas in. Om de inte klarar av det så måste de givetvis bestraffas…

..och ut kommer den perfekta medborgaren!

 

I en intervju i Skavlan nyligen så berättade Elisabeth Höglund att när hon låg på sjukhuset i cancer och trodde att hon skulle dö, så var hennes första tanke att se till att göra sin deklaration först. Det behövs nog ingen kommentar till det..

Print Friendly

,

No comments yet.

Kommentera

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes